Jobs - TRANG 1

 CHÚNG TÔI ĐANG TUYỂN

   STT                                  Vị trí                                                                        Bộ phận                                                   Vị trí                                        

Thời hạn

                   nộp hồ sơ                                   

1

Nhân viên phòng Kỹ thuật và Nhân viên phòng Sản xuất

ENG và P1 Nhân viên  
         

 

Additional information

Coppyright - Vietnam  Nippon Seiki Co.,Ltd

Address : Lot 70B & 71 Noi Bai Industrial Zone, Quang Tien Commune, Soc Son District, Ha Noi, Viet Nam.

Tel : +84 - 24 - 3582-3888 | Fax : +84 - 24 - 3582-2654.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Website : http://www.vietnamnipponseiki.com.vn

 

Designed by iColor.vn