About us(vi)


Giới thiệu về công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki
Công ty Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki

Ngày thành lập

7 tháng 3 năm 2007

Diện tích nhà xưởng

11,252 m2/ Diện tích mặt bằng 23,500 m2

Sản phẩm chính Đồng hồ và bộ phận đo nhiên liệu cho xe 2 bánh
Thể chế sản xuất

2 ca (Năng lực tối đa 3.5tr sản phẩm khi làm 2 ca)

 

Additional information

Coppyright - Vietnam  Nippon Seiki Co.,Ltd

Address : Lot 70B & 71 Noi Bai Industrial Zone, Quang Tien Commune, Soc Son District, Ha Noi, Viet Nam.

Tel : +84 - 24 - 3582-3888 | Fax : +84 - 24 - 3582-2654.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Website : http://www.vietnamnipponseiki.com.vn

 

Designed by iColor.vn