10/30/2020
Trong 2 ngày 29/10 và 30/10, công ty tổ chức đào tạo sơ cấp cứu và phòng cháy chữa cháy cho nhân viên
07/18/2020
Ngày 18/07/2020, công ty tổ chức đào tạo an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên

Khách hàng của chúng tôi