Trang chủ Hoạt động Công ty 2021 Đào tạo an toàn vệ sinh lao động năm 2021
Đào tạo an toàn vệ sinh lao động năm 2021

Tháng 11 năm 2021, VNS tổ chức đào tạo an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên. Do đây là thời điểm bùng phát mạnh dịch bệnh Covid-19 nên việc đào tạo được thực hiện theo hình thức online.

Khách hàng của chúng tôi