Trang chủ Hoạt động Công ty 2021 Đào tạo phòng cháy chữa cháy
Đào tạo phòng cháy chữa cháy

Tháng 10 năm 2021, công ty tổ chức đào tạo phòng cháy chữa cháy cho nhân viên, cung cấp những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cơ bản về an toàn trong phòng cháy chữa cháy, trong cuộc sống cũng như lao động sản xuất.

Khách hàng của chúng tôi