Home page Hoạt động Công ty 2023 Lễ tổng kết năm và hội diễn văn nghệ năm 2023
Lễ tổng kết năm và hội diễn văn nghệ năm 2023

Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki tổ chức lễ tổng kết năm 2023:

 

Hội diễn văn nghệ diễn ra sôi nổi, các tiết mục đến từ các bộ phận của Công ty

 

 

Our customer