Home page Tuyển dụng Tuyển dụng vị trí Nhân viên kỹ thuật, Nhân viên QC
Tuyển dụng vị trí Nhân viên kỹ thuật, Nhân viên QC

Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki tuyển dụng 02 vị trí: Nhân viên kỹ thuật; Nhân viên quản lý chất lượng (QC)

Our customer