Trang chủ Tuyển dụng Phúc lợi Công ty
Phúc lợi Công ty

1. Với mục đích hỗ trợ nhân viên ở xa đảm bảo việc đi lại thuận tiện và an toàn, Công ty có mở các tuyến xe đưa đón nhân viên từ Đông Anh, Sóc Sơn, Hà Nội.

2. Nhằm khuyến khích, động viên tinh thần, đồng thời tăng sự gắn kết giữa các nhân viên, hằng năm Công ty tổ chức du lịch hè cho toàn bộ nhân viên.

3. Để cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể nhân viên, hằng năm Công ty tổ chức lễ tổng kết cuối năm.

4. Nhân viên Công ty có chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Nhật hoặc tiếng Trung Quốc sẽ nhận được trợ cấp.

Khách hàng của chúng tôi