Trang chủ Hoạt động Công ty 2022 Hoạt động hội thao của Công đoàn Công ty
Hoạt động hội thao của Công đoàn Công ty

Công đoàn VNS tổ chức Hội thao năm 2022 cho toàn thể công nhân viên. Các vận động viên sẽ tham gia thi đấu ở các môn kéo co, chạy tiếp sức, bóng đá. Đây là sân chơi để đoàn viên giao lưu thể thao với phương châm “Vui khỏe”, công đoàn cơ sơ xác định hoạt động thể dục thể thao nhằm tăng cường sức khỏe, thực hiện thiết thực cho lao động sản xuất và công tác nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động.

 

Khách hàng của chúng tôi