+ Company : Vietnam Nippon Seiki Co., Ltd

+ Established  : 7 March 2007

+ Capital  : 7M USD

+ Shareholders  :

     1.Nippon Seiki Co., Ltd:    70%
     2.Asian Honda Motor Co., Ltd: 20%
     3.Petro Vietnam Machinery-Technology JSC: 10%

+ Factory area  : 18,600 m2 (land area 23,400m2)

+ Product  : Speedometer and Fuel Unit

+ Production capacity: 4.2M/year (if 2 shift/day)

 

No result...

Home

2022 (3)

 NGÀY HỘI THỂ THAO VNS Năm 2022 :

THÁNG

 09/2022

 NGÀY HỘI THỂ THAO VNS

Chúng tôi đến với hội thao với tinh thần:

+  Rèn luyện sức khỏe, thể lực

+  Giao lưu giữa các phòng ban, từ đó tạo mối quan hệ thân thiết không chỉ trong công việc mà còn trong các hoạt động

+  Tạo sân chơi bổ ích, kết nối giữa các thành viên trong VNS

       BẢNG A              BẢNG B     
A1: PC B1: P3
A2:PS+P4 B2: P1
A3:QC+ENG B3: P2

 


 

 

 

Additional information

Coppyright - Vietnam  Nippon Seiki Co.,Ltd

Address : Lot 70B & 71 Noi Bai Industrial Zone, Quang Tien Commune, Soc Son District, Ha Noi, Viet Nam.

Tel : +84 - 24 - 3582-3888 | Fax : +84 - 24 - 3582-2654.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Website : http://www.vietnamnipponseiki.com.vn

 

Designed by iColor.vn