Công ty : Việt Nam Nippon Seiki Co, Ltd
+ Ngày thành lập : 07 tháng 3 năm 2007
+ Vốn đầu tư: 7 triệu USD
+ Cổ đông :

1.Nippon Seiki Co, Ltd : 70%
2.Asian Honda Motor Co, Ltd : 20%
3.Petro Vietnam Machinery-Technology JSC : 10%

+ Diện tích nhà xưởng : 18,600 m2 ( diện tích đất 23.400 m2)
+ Sản phẩm: Đồng hồ tốc độ và bộ phận đo nhiên liệu xe gắn máy.
+ Năng lực sản xuất : 4.2M/ 1 năm (một ngày làm 2 ca)

No result...

Trang chủ

anh san pham 8 (6)

Additional information

Coppyright - Vietnam  Nippon Seiki Co.,Ltd

Address : Lot 70B & 71 Noi Bai Industrial Zone, Quang Tien Commune, Soc Son District, Ha Noi, Viet Nam.

Tel : +84 - 24 - 3582-3888 | Fax : +84 - 24 - 3582-2654.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Website : http://www.vietnamnipponseiki.com.vn

 

Designed by iColor.vn