Trang chủ Hoạt động Công ty 2018 Huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2018
Huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2018

Tháng 8/2018 Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki trang bị kiến thức và thực hành rèn luyện kỹ năng thoát nạn trong tình huống xảy ra hỏa hoạn với các công cụ PCCC để ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố hỏa hoạn, hóa chất trong nhà máy cho toàn nhân viên.

 

Khách hàng của chúng tôi