Trang chủ Hoạt động Công ty 2022 Lễ tổng kết năm 2022
Lễ tổng kết năm 2022

Công ty tổ chức chương trình ” Lễ tổng kết cuối năm 2022 và chào mừng xuân năm mới 2023″ để cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể nhân viên trong năm 2022

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khách hàng của chúng tôi