06/09/2023
1. Với mục đích hỗ trợ nhân viên ở xa đảm bảo việc đi lại thuận tiện và an toàn, Công ty có mở các tuyến xe đưa đón nhân viên từ Đông Anh, Sóc Sơn, Hà Nội. 2. Nhằm khuyến khích, động viên tinh thần, đồng thời tăng sự gắn kết giữa các nhân […]

Khách hàng của chúng tôi