08/01/2023
Hoạt động QCC diễn ra hàng năm tại Công ty, giúp đóng góp vào sự phát triển của Công ty, đồng thời nâng cao kỹ năng cho các thành viên trong nhóm.          
08/08/2023
Đại hội thể dục thể thao năm 2023 do Công đoàn tổ chức đã nhận được sự tham gia tích cực của các đoàn viên, tạo sân chơi lành mạnh giúp rèn luyện thể chất và nâng cao đời sống tinh thần người lao động.
12/26/2023
Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki tổ chức lễ tổng kết năm 2023:   Hội diễn văn nghệ diễn ra sôi nổi, các tiết mục đến từ các bộ phận của Công ty    
09/18/2023
Công ty luôn chú trọng và đặt sự quan tâm hàng đầu tới vấn đề sức khỏe của người lao động. Tháng 09/2023, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV Công ty.        
06/30/2023
Tuân thủ các quy định về luật ATVSLĐ, hàng năm VNS tổ chức tổ chức đào tạo an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên đảm bảo an toàn lao động, sức khỏe và tài sản của doanh nghiệp.   Tháng 6/2023, Công ty tổ chức đào tạo phòng cháy chữa cháy và cứu […]
07/18/2023
Tháng 7/2023, công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki tổ chức chương trình du lịch hè cho nhân viên Công ty tại Cửa Lò Hoạt động nhằm khuyến khích, động viên tinh thần, đồng thời tăng sự gắn kết giữa các nhân viên trong Công ty. Các hoạt động xây dựng tinh thần đồng đội: […]
12/30/2022
Công ty tổ chức chương trình ” Lễ tổng kết cuối năm 2022 và chào mừng xuân năm mới 2023″ để cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể nhân viên trong năm 2022                           
10/01/2022
Bắt kịp xu hướng phát triển công nghiệp, kinh doanh, sản xuất đi đôi với tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, Công ty triển khai lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời năm 2022    

Khách hàng của chúng tôi