11/18/2021
Tháng 11 năm 2021, VNS tổ chức đào tạo an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên. Do đây là thời điểm bùng phát mạnh dịch bệnh Covid-19 nên việc đào tạo được thực hiện theo hình thức online.
10/08/2021
Tháng 10 năm 2021, công ty tổ chức đào tạo phòng cháy chữa cháy cho nhân viên, cung cấp những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cơ bản về an toàn trong phòng cháy chữa cháy, trong cuộc sống cũng như lao động sản xuất.

Khách hàng của chúng tôi