12/30/2022
Công ty tổ chức chương trình ” Lễ tổng kết cuối năm 2022 và chào mừng xuân năm mới 2023″ để cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể nhân viên trong năm 2022                           
10/01/2022
Bắt kịp xu hướng phát triển công nghiệp, kinh doanh, sản xuất đi đôi với tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, Công ty triển khai lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời năm 2022    
08/08/2022
Công đoàn VNS tổ chức Hội thao năm 2022 cho toàn thể công nhân viên. Các vận động viên sẽ tham gia thi đấu ở các môn kéo co, chạy tiếp sức, bóng đá. Đây là sân chơi để đoàn viên giao lưu thể thao với phương châm “Vui khỏe”, công đoàn cơ sơ xác […]

Khách hàng của chúng tôi