10/08/2021
Tháng 10 năm 2021, công ty tổ chức đào tạo phòng cháy chữa cháy cho nhân viên, cung cấp những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cơ bản về an toàn trong phòng cháy chữa cháy, trong cuộc sống cũng như lao động sản xuất.
10/01/2023
Hiện tại Công ty không tuyển dụng vị trí nào.

Khách hàng của chúng tôi