08/01/2023
Hoạt động QCC diễn ra hàng năm tại Công ty, giúp đóng góp vào sự phát triển của Công ty, đồng thời nâng cao kỹ năng cho các thành viên trong nhóm.          
08/08/2023
Đại hội thể dục thể thao năm 2023 do Công đoàn tổ chức đã nhận được sự tham gia tích cực của các đoàn viên, tạo sân chơi lành mạnh giúp rèn luyện thể chất và nâng cao đời sống tinh thần người lao động.
09/18/2023
Công ty luôn chú trọng và đặt sự quan tâm hàng đầu tới vấn đề sức khỏe của người lao động. Tháng 09/2023, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV Công ty.        
06/30/2023
Tuân thủ các quy định về luật ATVSLĐ, hàng năm VNS tổ chức tổ chức đào tạo an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên đảm bảo an toàn lao động, sức khỏe và tài sản của doanh nghiệp.   Tháng 6/2023, Công ty tổ chức đào tạo phòng cháy chữa cháy và cứu […]
07/18/2023
Tháng 7/2023, công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki tổ chức chương trình du lịch hè cho nhân viên Công ty tại Cửa Lò Hoạt động nhằm khuyến khích, động viên tinh thần, đồng thời tăng sự gắn kết giữa các nhân viên trong Công ty. Các hoạt động xây dựng tinh thần đồng đội: […]

Khách hàng của chúng tôi