Trang chủ Hoạt động Công ty 2023 Đào tạo định kỳ năm 2023
Đào tạo định kỳ năm 2023

Tuân thủ các quy định về luật ATVSLĐ, hàng năm VNS tổ chức tổ chức đào tạo an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên đảm bảo an toàn lao động, sức khỏe và tài sản của doanh nghiệp.

 

Tháng 6/2023, Công ty tổ chức đào tạo phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho nhân viên, cung cấp những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cơ bản về an toàn trong phòng cháy chữa cháy, trong cuộc sống cũng như lao động sản xuất.

Khách hàng của chúng tôi