Trang chủ Hoạt động Công ty 2023 Hoạt động hội thao của Công đoàn Công ty
Hoạt động hội thao của Công đoàn Công ty

Đại hội thể dục thể thao năm 2023 do Công đoàn tổ chức đã nhận được sự tham gia tích cực của các đoàn viên, tạo sân chơi lành mạnh giúp rèn luyện thể chất và nâng cao đời sống tinh thần người lao động.

Khách hàng của chúng tôi