Trang chủ Hoạt động Công ty 2023 Khám sức khỏe định kỳ năm 2023
Khám sức khỏe định kỳ năm 2023

Công ty luôn chú trọng và đặt sự quan tâm hàng đầu tới vấn đề sức khỏe của người lao động.

Tháng 09/2023, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV Công ty.

 

 

 

 

Khách hàng của chúng tôi