Trang chủ Hoạt động Công ty 2023 Du lịch hè năm 2023
Du lịch hè năm 2023

Tháng 7/2023, công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki tổ chức chương trình du lịch hè cho nhân viên Công ty tại Cửa Lò

Hoạt động nhằm khuyến khích, động viên tinh thần, đồng thời tăng sự gắn kết giữa các nhân viên trong Công ty.

Các hoạt động xây dựng tinh thần đồng đội:

 

Tham gia chương trình Gala Dinner:

Du lịch Thái Lan đặc biệt dành cho nhân viên

 

 

 

 

Khách hàng của chúng tôi